Geen artikelen
Zoek
Paarden Infotheek A-F cornage

cornage

Stembandverlamming

Cornage is een stembandverlamming waarbij, meestal de linker,stemband slap hangt en voor een deel de ingang van de luchtpijp blokkeert. Met name tijdens de inademing, wanneer er bijvoorbeeld tijdens inspanning meer lucht naar de longen moet, is er een typisch fluitend geluid hoorbaar. Een rijpaard met cornage heeft daar zelf in de meeste gevallen geen last van. Hoewel het geluid vervelend is, kunnen (dressuur- en/ of of spring-)paarden ondanks de cornage toch vaak goed presteren. Vooral in de draf- en rensport (in mindere mate de eventing) ligt dat anders. Van deze paarden wordt het úiterste gevraagd voor wat betreft uithoudingsvermogen en daardoor komen ze, omdat er minder lucchttoevoer en dus minder zuurstof in de longen is, vaak net te kort.

geen cornage paard met cornage stembandverlamming

De oorzaak van cornage moet gezocht worden in de zenuwenbaan: degeneratie van de linker zenuw in de hals (N. laryngealis recurrens) zorgt voor verlamming van de linker stemband. In een hoog percentage van de gevallen betreft het een erfelijke zenuwaandoening. Het KWPN screent en selecteert al jaren op cornage. Deze selectie werpt zijn vruchten af, daar de aandoening steeds minder voor komt.

In sommige gevallen kan er ook zenuwverval optreden door een (chronische) vergiftiging met lood of andere zware metalen. Eventueel kan een ontsteking in het keelgebied de zenuwen aantasten en cornage veroorzaken, denk hierbij bijvoorbeeld aan droes. Een paard kan echter ook abnormaal geluid maken bij inspanning door andere oorzaken, waaronder afwijkingen aan de epiglottis (het strottenklepje).

Het typische geluid van cornage is, zoals gezegd, met name tijdens inspanning hoorbaar. Het moment waarop het optreedt en de intensiteit van het bijgeluid, zijn afhankelijk van de ernst van de cornage. Bij (klinische) aankoopkeuringen zal uw dierenarts het paard daarom altijd een inspanningstest laten doen in de vorm van longeerwerk. Eventueel indien gewenst volgt hierop een laryngoscopie. Met behulp van een endoscoop (een kleine flexibele cameraslang) inspecteert de dierenarts inwendig het keelgebied.

Middels een operatieve ingreep is het mogelijk het bijgeluid te stoppen. Er zijn verschillende operatietechnieken maar eenvoudig gezegd wordt de verlamde stemband opzij getrokken en vastgezet. De luchtweg wordt hierbij groter, waardoor er geen trilling door de luchtstroom meer kan optreden en het fluitende geluid niet meer hoorbaar is. De operatie mag alleen uitgevoerd worden als het welzijn van het paard in gevaar komt, dus bij ernstige belemmering van de luchtstroom. Behandeling door middel van een operatie is ingrijpend, maar heeft goede vooruitzichten. Houdt er wel rekening mee dat een paard na operatie vaak niet meer normaal kan hinniken. Vaak is dit beperkt tot een hees geluid. Bovendien bestaat er gevaar dat voedseldeeltjes via de larynx in de longen komen. Dit kan weer chronisch hoesten opwekken.