Geen artikelen
Zoek
Paarden Infotheek A-F droes

Droes

Is een besmettelijke ziekte, veroorzaakt door de streptococcus equi, die voorkomt bij paarden en paardachtigen. Hoewel jonge paarden, paarden die in grote aantallen worden gehouden en paarden die veel in aanraking komen met andere paarden (bijv. concoursen/ shows) het meeste risico lopen kan droes voorkomen bij paarden van alle leeftijden. Oudere dieren hebben doorgaans een goede weerstand na infecties.


 
droes  droes

 

Droes is pijnlijk, moeilijk te behandelen en kan voorkomen bij paarden die er op het eerste gezicht gezond uitzien. Van de paarden die herstellen van droes blijft ca. 10% drager. Omdat droes direct en indirect kan worden verspreidt is het voorkomen van contact met andere paarden noodzakelijk.

Symptomen:
3-14 dagen nadat het paard besmet is geraakt kunnen de eerste verschijnselen optreden. Koorts (kan soms oplopen tot wel 41 C!), sloom, niet eten, neusuitvloeiing (eerst slijmerig, later pussig), speekselen, moeite hebben met slikken en pijnlijk hoesten kunnen symptomen zijn van droes. Soms staan de paarden met een gestrekte hals en is de keelstreek overvuld. De lymfeklieren aan het hoofd zijn verdikt en pijnlijk, door de zwelling van deze lymfeklieren kan de keel worden dichtgedrukt waardoor deze paarden een snurkend geluid maken.

Na 7-14 dagen breken de ontstoken lymfeklieren meestal door naar de keelholte; etterige neusuitvloeiing kan worden waargenomen. Na het doorbreken van de lymfeklieren  neemt de zwelling in de keelstreek af en ook de lichaamstemperatuur zal dalen.

De diagnose droes redelijk eenvoudig worden gesteld wanneer de klinische symptomen duidelijk zijn. Dit is echter niet altijd het geval en wordt een neusswab genomen voor verder onderzoek. Omdat bepaalde klinische verschijnselen veel gelijkenis kunnen hebben met andere (soms levensbedreigende) aandoeningen is het van groot belang de diagnose droes door een dierenarts vast te laten stellen.

NB: Wanneer een veulen droes heeft kan dat uierontsteking (mastitis) bij de merrie veroorzaken waarbij abcessen in het uier kunnen ontstaan.

Behandeling:
Wanneer de diagnose droes tijdig wordt gesteld (en er nog geen sprake van zwelling van de lymfeklieren is), kan een behandeling met antibiotica worden ingesteld. In de meeste gevallen wordt dit echter afgeraden omdat antibiotica-gebruik het rijpingsproces van de abcessen verhindert. De gezwollen lymfeklieren insmeren met trekzalf/ laurierzalf verdient de aanbeveling om de abcessen sneller te laten doorbreken waardoor de pus eruit kan.

Voorzorgsmaatregelen:
Wanneer droes wordt geconstateerd lopen alle andere paarden op stal groot risico op besmetting. De volgende voorzorgsmaatregelen zouden in acht moeten worden genomen:

  • isolatie van het besmette paard
  • geen nieuwe paarden in de stal toelaten
  • hygiënische maatregelen treffen (apart schoeisel/ kleding verzorger besmette paard, handen wassen)
  • andere, nog gezonde paarden op stal 2x daags temperaturen
  • personen die er niet persé hoeven zijn  mijden van de stal

Preventie:

  • zoveel mogelijk contact met vreemde paarden mijden
  • niet teveel paarden op stal
  • nieuwe paarden enkele weken in quarantaine plaatsen