Geen artikelen
Zoek
Paarden Infotheek V-Z VKI-formulier

VKI-formulier

Nieuwe regels voor het slachten van paarden
 
Vanaf 1 januari 2009 gelden er nieuwe regels voor paarden die in Nederland of het buitenland naar het slachthuis gaan. Zij moeten zijn voorzien van een ondertekende "voedselketeninformatie" (VKI). Hiermee informeert de paardenhouder het slachthuis over het aangeboden paard. Het slachthuis en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) houden rekening met deze informatie bij het slachten en het keuren van het paard.
 
De VKI-verplichting geldt niet voor paarden waarbij in het Paardenpaspoort (deel 1) is aangegeven "niet bestemd voor humane consumptie". Deze komen immers helemaal niet meer voor slacht in aanmerking. Andere paarden mogen wel geslacht worden. Als dat gebeurt moet het paard v.a. 1 januari 2009 bij afvoer naar het slachthuis niet alleen vergezeld gaan van het paardenpaspoort, maar ook van het VKI-formulier.
 
Als "voedselketeninformatie" moet de paardenhouder de informatie doorgeven die van belang is voor de veiligheid van het vlees. Het gaat hierbij vooral om de gezondheid van het dier, resultaten van uitgevoerd onderzoek en om toegediende diergeneesmiddelen.