Geen artikelen
Zoek
Paarden Infotheek V-Z West Nile Virus

West Nile Virus

De grootste dreiging van paardenziekten op dit moment is het West-Nile virus. Het West-Nile virus is een virus dat oorspronkelijk afkomstig is uit Afrika en kan worden overgebracht door een muggenbeet. Hoewel het virus vooral bij vogels wordt aangetroffen, kunnen ook mensen en paarden besmet raken met het West-Nile-virus.  In tegenstelling tot vogels zijn mens en paard "eindgastheer", wat inhoudt dat zij de ziekte wel kunnen krijgen maar het virus zich niet kan vermeerderen om zich verder te kunnen verspreiden.

Symptomen:
De ziekte kan bij het paard ongemerkt voorbijgaan maar kan ook symptomen als koorts, verminderde eetlust en sloomheid veroorzaken. In sommige gevallen kunnen ook meer of minder ernstige neurologische klachten optreden. Het verschijnen van symptomen staat onder invloed van de "stam van het virus", de mate van besmetting en de weerstand van de gastheer. De neurologische klachten kunnen variëren van veranderend gedrag tot aan spiertrillingen (vaak rond ogen en neus van het paard, soms uitbreiding naar alle 4 benen en romp). De neurologische verschijnselen treden vaak accuut op en kunnen in snel tempo verergeren. Soms worden deze paarden atactisch of vertonen verlammingsverschijnselen. 

Diagnose:
Een goede en snelle diagnose is van groot belang voor mens en dier. Bij paarden die zonder duidelijke oorzaak neurologische verschijnselen vertonen zou onderzoek op West-Nile moeten worden ingesteld.

Therapie:
Tegen het West Nile virus bestaat geen specifieke therapie. Besmette paarden kunnen alleen ondersteunend worden geholpen.

Preventie:
U kunt uw paard(en) vaccineren, wat een goede bescherming biedt tegen besmetting met het West-Nile Virus. Een ander preventieve maatregel is het zoveel mogelijk voorkomen van muggenbeten, bijvoorbeeld door het weghalen van stilstaande waterreservoirs en de paarden niet te weiden rond zonsop-, en -ondergang.

Meer informatie:
Houdt u onze website in de gaten voor meer informatie/ ontwikkelingen omtrent het West-Nile Virus. Meer informatie zal spoedig volgen.