Geen artikelen
Zoek
Paarden Disciplines Reproductie de geboorte van het veulen

De geboorte van het veulen

veulen bokt

 

De geboorte:
De geboorte van een veulen is lastig te voorspellen; het groter worden van de uier en het zgn. kegelen zijn slechts voortekenen van de naderende geboorte die soms al vele dagen voortijd zichtbaar zijn. Signalen als zweten, rondlopen, liggen en weer opstaan, kijken naar de buik, het aannemen van een plashouding geven aan dat de geboorte is begonnen. De meeste merries bevallen wanneer het rustig is op stal ('s avonds/ 's nachts) zodat zij de minste kans lopen gestoord te worden.
 
Het veulen:
Ieder jaar worden er veulens geboren die om uiteenlopende redenen onvoldoende vitaal zijn. Wanneer deze veulens te lang aan hun lot worden overgelaten, zijn deze veulens in het slechtse geval niet meer te redden. Geadviseerd wordt het pasgeboren veulen binnen 24 uur na de geboorte door een dierenarts te laten controleren. Arts&Dier biedt de veulencheck; met behulp van een speciaal hiervoor ontworpen protocol wordt de controle uitgevoerd en worden eventuele risico's in beeld gebracht.
 
De veulencheck heeft onder andere betrekking op:
·de merrie en bepaalde zaken die zich tijdens de dracht hebben voorgedaan
·het verloop van de geboorte
·de kenmerken van de nageboorte (deze moet schoon worden bewaard)
·het gedrag en de klinisch beoordeling van de merrie en het veulen

Als op basis van de checklist twijfel ontstaat over de vitaliteit van het veulen kan meteen bloed worden afgenomen voor onderzoek of kan een behandeling worden ingezet voor het te laat is.

veulen drinktVoeding van het veulen:
De opname van biest door het veulen kort na de geboorte is van wezenlijk belang: biest bevat meer vet en vooral meer eiwit dan gewone melk. Nog belangrijker is dat biest een hoog gehalte aan antilichamen (immunoglobulinen) heeft; pasgeboren veulens worden tegen ziektes en infecties beschermd door opname van biest met daarin door de moeder overgedragen antilichamen.

In de eerste weken na de geboorte voorziet de moedermelk het veulen in de behoefte aan voedingsstoffen; deze zijn nodig voor de ontwikkeling en de groei van het veulen. Wanneer het veulen een aantal weken oud is zal het al voorzichtig proberen mee te eten met de moeder. Op dat moment kan worden gestart met het bijvoeren met een veulenbrok en kwalitatief goed hooi.

Het spenen van het veulen:
Hoewel in de praktijk blijkt dat het nog vrij vroeg is, kan een veulen op een leeftijd vanaf ongeveer vier maanden worden afgespeend. Uit praktische overwegingen wordt vaak gewacht tot het aanbreken van de stalperiode om merrie en veulen definitief avn elkaar te scheiden.