Geen artikelen
Zoek
Paarden Disciplines Tandheelkunde

Tandheelkunde

Arts&Dier is lid van de NVVGP! 

NVVGP

 snijtanden paard

 

Het paard is een planteneter (herbivoor), wat zichtbaar is aan de opbouw van zijn gebit. Paarden hebben net als mensen een melk- en een blijvend gebit. De snijtanden hebben een snijdende functie; geschikt om goed te kunnen grazen. De kiezen van een paard zijn sterk ontwikkeld en hebben een plat kauwvlak; hebben een zgn. maalfunctie. Een paard besteed realtief veel tijd (zo'n 16 uur per dag) aan het grazen en vermalen van zijn voedsel. Ongemakken aan het gebit kunnen het paard ernstig belemmeren in de voedselopname.
 
Elementen:

  1. gebit paard1.  snijtanden (3 per kaakhelft
  2. 2.  haak- of hoektanden (normaal gesproken alleen bij de hengst/ ruin aanwezig
  3. 3.  "wolfskiesje" (zie melk- of veulenkiezen
  4. 4.  melk- of veulenkiezen: (in aanleg zijn er 4 melk-of veulenkiezen per kaakhelft
         aanwezig, echter de eerste premolaar is meestal niet of
         slechts rudmimentair aanwezig en is dan bekend onder de naam "wolfskiesje"
  5. 5.  ware kiezen (3 per kaakhelft)

De meeste paarden hebben een volledig gebit als ze vijf jaar worden. Het paardengebit blijft doorgroeien waarbij het gelijkmatig en op de juiste manier afslijten van de tanden en kiezen van wezenlijk belang is. Normaal gesproken zijn de mate van uitgroei en afslijting met elkaar in evenwicht. Als de snijtanden en kiezen hun maximale lengte hebben bereikt (ongeveer op zesjarige leeftijd) groeien deze langzamerhand uit hun tandkas. Wanneer deze te weinig houvast vinden aan de kaak kunnen deze los gaan zitten, uitvallen of moeten worden verwijderd (evt. onder volledige narcose).
 
Wolfskiesjes:
Wolfskiesjes zijn kleine kiesjes vóór de eerste kies, meestal in de boven-, maar soms ook in de onderkaak. Niet elk paard heeft wolfskiesjes en soms zijn ze niet of auwelijks zichtbaar omdat deze zich (gedeeltelijk) onder het tandvlees bevinden. Dit worden ook wel "blinde wolfskiesjes"genoemd. In veel gevallen worden wolfskiesjes preventief verwijderd om problemen met het bit te voorkomen; het drukken van het bit op (wilde) wolfskiesjes kan erg pijnlijk zijn en een heftige reactie bij het paard veroorzaken.


 
paard gebitsbehandeling       paard gebitsbehandeling mondsperder

Tanden en kiezen:
Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en een wortel; het zichtbare deel wordt kroon genoemd en het deel dat zich onder het tandvlees bevindt noemen we de wortel.  Wanneer bepaalde elementen afwijkend, niet of te weinig afslijten kan dit problemen veroorzaken. Er kunnen "haken", scherpe randen of hoogteverschillen op het kauwvlak ontstaan waardoor de normale bewegingen van de onderkaak zouden kunnen worden belemmerd.

                   

schedel paardGebitsproblemen:
Morsen/ knoeien met het eten, "proppen draaien", slechte conditie/ gewichtsverlies, slechte adem uit mond/ neus, problemen met het rijden (kantelen van het hoofd, tong uitsteken, protest) kunnen symptomen zijn van gebitsproblemen. Controle van het gebit en waarschijnlijk behandeling ervan is bij bovengenoemde problemen aan de orde.
 
Geadviseerd wordt om minimaal eenmaal per jaar het gebit van uw paard te laten controleren.