Geen artikelen
Zoek
Paarden Paardenkliniek Bears Paardenpaspoort en medicijngebruik

Paardenpaspoort en medicijngebruik

Sinds 1 januari 2007 moeten alle paardachtigen in Nederland een paspoort hebben en gechipt zijn.

paardenpaspoort     geschikt

Aangaande het medicijngebruik wordt er bij het paard tegenwoordig onderscheid gemaakt tussen voedselproducerende dieren (paarden die mogelijk ooit geslacht zullen worden en in de humane voedselketen terecht kunnen komen) en niet-voedselproducerende dieren (paarden waarbij besloten wordt dat zij nooit geslacht zullen worden). Bij niet-voedselproducerende paarden kan de dierenarts putten uit een groter arsenaal aan diergeneesmiddelen dan bij voedselproducerende paarden. Bij deze laatste groep mogen bepaalde medicijnen nooit gebruikt worden, en het gebruik van sommige andere medicijnen moet door de dierenarts in het paspoort geregistreerd worden.
In het paardenpaspoort dient de eigenaar aan te geven tot welke categorie het betreffende paard behoort. In nieuwere paspoorten zijn hiervoor de laatste pagina's gereserveerd. De keuze voor niet-voedselproducerend dier is onomkeerbaar en dient bij eventuele verkoop van het paard door de nieuwe eigenaar in het paspoort bevestigd te worden.

Wanneer u een bezoek brengt aan één van onze paardenklinieken, verzoeken wij u het paspoort altijd mee te nemen en er zorg voor te dragen dat de keuze voor 'voedselproducerend' of 'niet voedselproducerend' in het paspoort is ingevuld.