Geen artikelen
Zoek
Runderen Laboratorium

Laboratorium

Laboratorium Landbouwhuisdieren

 

 


 

 

BO onderzoek

 


 

Dierenartsenpraktijk Arts&Dier biedt voor mest, melk en bloed verschillende laboratoriumonderzoeken voor melkvee aan


De voordelen van laboratoriumonderzoeken door Arts&Dier te laten uitvoeren zijn verlaagde onderzoekskosten en een snellere uitslag. Hierdoor kunnen uw koeien en/of kalveren eerder en direct met het juiste geneesmiddel behandeld worden.
Binnen Arts&Dier zijn 2 mensen speciaal opgeleid om diverse onderzoeken uit te voeren. Voor de overige onderzoeken maakt Arts&Dier gebruik van de laboratoria van de Gezondheidsdienst Voor Dieren en het referentie laboratorium van Idexx.

De volgende onderzoeken worden uitgevoerd in het laboratorium van Arts&Dier:

 • Mestonderzoek
 • Bloedonderzoek
 • Onderzoek Melkmonsters

Verder vindt u op deze pagina informatie over:

 • Interpretatie uitslag kweek en antibiogram
 • Onderzoeken, materiaal en wachttijden op uitslag

 


 

Mestonderzoek:

Bij kalveren is mestonderzoek van belang in verband met het vaststellen van de juiste ziekteverwekker en het gebruik van de juiste antibiotica en ondersteunende therapie.
Een snelle uitslag is hierbij belangrijk.
Bloedonderzoek:

Bij melkziekte en Downer (liggende) koeien is het van belang om bloedonderzoek uit te voeren. Een calcium bepaling is bijvoorbeeld van belang bij het wel of niet toedienen van infusen. Hiernaast is een CPK-bepaling noodzakelijk om de spierschade bij een liggende koe te bepalen. Deze bepaling geeft een indicatie of een koe wellicht nog gaat staan.

 


 

Onderzoek Melkmonsters:

Bij mastitis is het van groot belang om inzicht te krijgen in de ziekteverwekker in verband met de juiste keuze van antibiotica en de droogzettherapie. Tweede keus geneesmiddelen mogen alleen worden ingezet als de noodzaak voor toediening is onderbouwd door een bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidsbepaling. Het nemen en inleveren van melkmonsters is om deze reden belangrijk.

Bij melkonderzoek van chronisch hoog celgetal koeien is het verstandig om gericht onderzoek te doen van het kwartier dat het hoge celgetal veroorzaakt. Door middel van een CMT-test kan het bewuste kwartier dat het hoge celgetal veroorzaakt gevonden worden. Er bestaat natuurlijk altijd een mogelijkheid dat er meerdere kwartieren zijn bij een koe die een verhoogd celgetal veroorzaken.

 

Een bijkomend voordeel van het bacteriologisch onderzoek is de precieze aanwijzing van de ziekteverwekker. Dit is van grote invloed op de juiste aanpak van het probleem op uw bedrijf. Uw dierenarts verstrekt u hierover graag nadere informatie.

Melkmonsters kunt u 4 weken bewaren in de vriezer.

 


 

Uitslag en interpretatie

Na onderzoek zijn er drie mogelijkheden: aanwijzing van de kiem die de mastitis veroorzaakt, geen groei of groei van meer dan twee kiemen.

 

Aanwijzing van de kiem die mastitis veroorzaakt:

De dierenarts levert u antibiotica waar de kiem zeer gevoelig voor is en spreekt met u door hoe u mastitis veroorzaakt door deze kiem kan voorkomen.

Uitslag zonder groei:

Voor het succesvol kweken van bacteriën moeten deze levend en vrij in de melk aanwezig zijn en mogen er ook geen remstoffen en/of antibiotica in de melk aanwezig zijn.
Vooral E. coli en Staphylococcus aureus zijn kiemen die vaak geen groei veroorzaken.


 • E. coli

Bij een colimastitis gaan de bacteriën meestal snel dood. Hierdoor groeit er op de voedingsbodem geen kolonie meer. Hiernaast kan de koe ziek zijn geworden van de gifstoffen die ontstaan doordat de colibacterie afgestorven is. In de melk zelf zijn dus geen levende bacteriën meer aan te tonen.


 • Staphylococcus aureus

Een Staphylococcus aureus kan zich verschuilen in de witte bloedcellen, waardoor deze bacterie niet vrij in de melk aanwezig is en daarom niet gekweekt kan worden. 


Om toch een oorzaak te identificeren, kan uw melkmonster worden doorgestuurd naar Gezondheidsdienst voor Dieren voor een DNA test. Bij deze test kunnen ook dode en niet vrije bacteriën opgespoord worden.

 

Groei van meer dan 2 bacteriën:

Als er zijn meer dan 2 bacteriën zijn gekweekt, spreken we van een verontreinigd monster. Het is in dit geval onmogelijk om de veroorzakende bacterie aan te wijzen en verder te onderzoeken. Het advies is om een nieuw monster te nemen.

Arts&Dier heeft een instructiekaart gemaakt waarop wordt uitgelegd hoe een melkmonster zo schoon mogelijk genomen kan worden. U kunt deze aanvragen door op de bovenstaande link te klikken.

 


 

Onderzoeken, materiaal en wachttijd op uitslagen:

 

In de tabel hieronder vindt u per aandoening het te onderzoeken medium, waarop getest kan worden en de tijd wanneer de uitslag van de test bekend is.

 

Aandoening

Mogelijke oorzaak Type onderzoek Uitslag bekend
Kalverdiarree
 • E. coli
 • Rotavirus
 • Coronavirus
 • Cryptosporidium
 • Coccidiose
 • Maagdarmwormen
 • Mestonderzoek
 • Zelfde dag

(Sub-) klinische mastitis  
 • Bacteriologisch onderzoek
 • Celgetalonderzoek
  (ook tankcelgetal)
 • Gevoeligsheidsbepaling
 • Delvo-Test
  (voor 13 uur gebracht)
 • Max 3 werkdagen
 • Zelfde dag
 • 1 werkdag
 • Zelfde dag

De liggende koe (Downer)
 • Melkziekte / spierschade
 • Bloedonderzoek
 • Zelfde dag

Hoest- en conditieproblemen
 • Longworm
 • Mestonderzoek
 • 1 werkdag