Geen artikelen
Zoek
Varkens Bedrijfsbegeleiding

Bedrijfsbegeleiding

Varkenshouders die aan IKB deelnemen moeten een overeenkomst hebben met een erkende varkensdierenarts. Deze dierenartsen moeten in hun bedrijfs- voering en bij de IKB varkensbedrijven volgens de regeling "Goede Veterinaire Praktijkuitoefening" werken.

Dit reglement schrijft voor dat een vermeerderingbedrijf eenmaal per maand en een vleesvarkensbedrijf tenminste driemaal per mestronde door de dierenarts wordt bezocht.De dierenarts maakt een rondgang over het bedrijf zodat tenminste een keer per maand alle dieren worden ge-inspecteerd. Behandeling van varkens en aankoop van medicijnen vinden uitsluitend plaats met diergeneesmiddelen die vermeld zijn op de positieve lijst diergeneesmiddelen van het PVV/IKB varkensbedrijven.
Ten slotte wordt het bedrijfsbezoek volgens een vast protocol uitgevoerd en bestaat uit de volgende punten.

  • Het meenemen van medicijnen en materialen behorende bij de verrichtingen zoals de klinische inspectie;
  • Het voorbereiden van oplossingen van problemen op het bedrijf;
  • Het uitvoeren van de routinematige werkzaamheden;
  • Een rondgang over het zeugenbedrijf , cq. klinische beoordeling, langs de kraamhokken, de biggenbatterij en de dek- en dragende zeugenstal;
  • Een rondgang over het vleesvarkenbedrijf , cq klinische beoordeling, met enkele afdelingen van de biggen bij opleg per vermeerderaar, enkele afdelingen na een voeromschakeling en enkele afdelingen voor het leveren van de varkens;
  • De bevindingen worden na afloop besproken verder uitgewerkt in een bedrijfsjournaal. Ook de technische gegevens en maatregelen ter verbeteren van de resultaten komen aanbod.