Castratie van de hengst

Castratie van de hengst

Het castreren van de hengst wordt op verschillende manieren gedaan. Zo zijn er de onbedekte, half bedekte en bedekte methode en de klophengstoperatie zoals de laatste in de volksmond wordt genoemd. Het aan-, dan wel afwezig zijn van (1 van bei)de testikels, de leeftijd van de hengst en de risico’s maken dat niet elke manier van castreren zondermeer voor elke hengst geschikt is.

Onbedekte methode
Een manier van castreren die bij het staande paard, onder lokale verdoving, wordt uitgevoerd. Er wordt een snede gemaakt in de balzak, het testikel ‘naar buiten’ wordt gehaald. De grote bloedvaten, zenuwen en de zaadleider die aan de testikels vastzitten worden met een tang gekneusd, waarna de testikels worden verwijderd. Bij deze manier wordt geen hechtdraad gebruikt en worden de wonden opengelaten. De kans op complicaties is bij deze manier van ingrijpen relatief hoog, juist ook omdat er een open verbinding met de buikholte blijft bestaan. De techniek laat het toe om op locatie te worden uitgevoerd.

Half bedekte methode
Bij deze manier van castreren wordt het paard kort in slaap gebracht en op zijn zij gelegd, om de testikels (net als bij de onbedekte methode) via de balzak te verwijderen. Omdat het paard ligt, kunnen de grote bloedvaten, zenuwen en de zaadleider die vanaf het testikel met de buik in verbinding staan, worden gekneusd en kan een hechting om de zaadstreng worden gelegd. Hierna wordt de zaadstreng doorgeknipt en worden de wonden geopend achtergelaten. Ook bij deze manier van ingrijpen is de kans op complicaties relatief hoog omdat ook hier een open verbinding met de buikholte blijft bestaan. De techniek laat het toe om op locatie te worden uitgevoerd.

De bedekte methode
Bij de bedekte methode van castreren wordt het paard onder volledige narcose, in de kliniek geopereerd. Het is de manier waarbij het paard, na in een speciale recovery box in slaap te zijn gebracht, op zijn rug in de operatiekamer wordt gelegd. Door middel van een snede in de lies worden de testikels naar buiten gehaald, de grote bloedvaten, zenuwen en de zaadleider worden gekneusd en er wordt een hechting om de zaadstreng gelegd. Hierna wordt de zaadstreng doorgeknipt en worden de wonden gesloten door te hechten. Deze techniek is de meest schone, meest steriele mogelijke manier van castreren waarbij de risico’s van de volledige narcose niet in de verte opwegen tegen die van de andere methoden.

Klophengst (cryptorchie)
Wanneer een hengst klophengst is (ook wel cryptorch genoemd), wil dat zeggen dat 1 of beide testikels is/ zijn ingedaald. Wanneer de niet ingedaalde testikel zich in het lieskanaal bevindt is de procedure enigszins verglijkbaar met die hierboven beschreven onder de bedekte methode. In een minder gunstig geval bevindt de niet ingedaalde testikel zich nog in de buikholte en zal die moeten worden geopend om de bal te vinden om daarna te verwijderen. Deze ingreep wordt in alle gevallen uitsluitend op de kliniek uitgevoerd.