Hoofd- en keelchirurgie

Hoofd- en keelchirurgie

Middels een operatieve ingreep is het mogelijk het bijgeluid en het tekort aan lucht dat de aandoening cornage kan veroorzaken, te stoppen. Er zijn verschillende operatietechnieken, maar eenvoudig gezegd wordt de verlamde stemband opzij getrokken en vastgezet. De luchtweg wordt hierbij groter, waardoor er geen trilling door de luchtstroom meer kan optreden en het fluitende geluid niet meer hoorbaar is. De operatie mag alleen uitgevoerd worden als het welzijn van het paard in gevaar komt, wat zoveel wil zeggen als bij ernstige belemmering van de luchtstroom.

Behandeling door middel van een operatie is ingrijpend, maar heeft relatief goede vooruitzichten. Er dient rekening mee te worden dat het paard na een cornage operatie vaak niet meer normaal kan hinniken en is beperkt tot een hees geluid. Ook is de beschermende, filterende werking die stembanden hebben verminderd. Dit heeft tot gevolg dat luchtwegklachten eerder kunnen optreden en tevens bestaat het gevaar dat voedseldeeltjes via de larynx in de longen komen wat chronisch hoesten kan opwekken.