Drachtcontrole

Drachtcontrole

Eerste drachtcontrole: ontwikkeling vrucht
Wanneer er maar één follikel geovuleerd heeft, kan de merrie op 18 dagen gecontroleerd worden op dracht. Indien er meerdere follikels geovuleerd hebben is het verstandig de merrie op de 15e of 16e dag voor echo-onderzoek aan te bieden om te zien of er mogelijk sprake is van tweelingdracht.

Tweede drachtcontrole (op 6 weken):
Bij de tweede dracht controle kan een mooie vrucht worden onderscheiden en kan de hartslag in beeld worden gebracht. In de periode tussen de eerste en tweede dracht controle vindt een omschakeling in de hormoonproductie van de merrie plaats om de dracht in stand te houden. Tijdens deze omschakeling bestaat een kleine kans op verlies van de vrucht wanneer de baarmoeder de hormoonproductie niet op peil kan houden.