Endoscopie/ bronchoscopie

Endoscopie/ bronchoscopie

Bij problemen aan de voorste luchtwegen, zoals langdurige hoestklachten, het opgeven van slijm en/ of voedsel via de neus, of bijgeluiden tijdens het werk kan een scopie meer duidelijkheid geven. Eventuele bijzonderheden en/ of afwijkingen kunnen letterlijk in beeld worden gebracht. Afhankelijk van de bevindingen kan een diagnose worden gesteld of wordt nader onderzoek geadviseerd/ ingesteld.