Faeces-/ mestonderzoek bij paarden

Faeces-/ mestonderzoek bij paarden

Het niet waarnemen van wormen in de paardenmest is géen garantie voor een wormvrij paard. Wormeieren zijn niet met het blote oog zichtbaar. Het lukraak ontwormen van paarden is reeds lang achterhaald en bovendien is het ongegrond afgeven van ontwormmiddelen niet toegestaan. Belangrijk is per individueel dier in beeld te brengen óf er sprake is van een wormbesmetting en zoja, van welk type en in welke mate de besmetting zijn. Dit wordt gedaan door mest van uw paard(en) microscopisch te onderzoeken, waarbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van zand en wormeieren. Aan de hand van dit onderzoek kan worden bepaald wat het juiste moment van behandelen is en welke werkzame stof te gebruiken.

Voor een individueel mestonderzoek brengt u een kleine hoeveelheid verse mest (bij voorkeur niet ouder dan 24 uur en ongeveer éen mestbolletje per paard) langs op de kliniek in Bears of Klijndijk. Dit onderzoek wordt ‘in huis’ uitgevoerd door goed opgeleide paraveterinairen. Wij vragen u zo mogelijk geen mest te brengen op de vrijdag(middag), omdat niet altijd kan worden gegarandeerd dat wij de mest nog voor het weekend kunnen onderzoeken. Het uitvoeren van onderzoek op mest ouder dan 48 uur vermindert de betrouwbaarheid aanzienlijk.

Mest laten onderzoeken?
Lever het ons zo vers mogelijk, en bij voorkeur op een maandag tot en met donderdag aan.
Één mestballetje per paard is voldoende voor het uitvoeren van mestonderzoek. De uitlag van het onderzoek ontvangt u binnen één tot twee werkdagen (per post of per mail).