Gastroscopie

Gastroscopie

Een gastroscopie is een kijkonderzoek naar de binnenkant van de slokdarm, de maag en het begin van de dunne darm van het paard. Het onderzoek wordt uitgevoerd met de endoscoop: een dunne, flexibele slang die ongeveer een vingerdik is. Bij problemen aan de maag, kan een scopie meer duidelijkheid geven. Eventuele bijzonderheden en/ of afwijkingen kunnen letterlijk in beeld worden gebracht en, afhankelijk van de bevindingen, kan een diagnose worden gesteld of wordt nader onderzoek geadviseerd/ ingesteld.

Symptomen van maagproblemen bij het paard kunnen zijn:

  • verminderde eetlust
  • gewichtsverlies
  • verminderde prestaties
  • een slechte vacht
  • tandenknarsen
  • gapen
  • (lichte) koliekverschijnselen

Al deze verschijnselen kunnen duiden op de aanwezigheid van maagzweren bij het paard, hetgeen een maagscopie kan bevestigen dan wel uitsluiten. Om beoordeling mogelijk te maken of, anders gezegd,  om de maag en maagwand goed in beeld te krijgen is het van belang dat de maag ten tijde van het onderzoek leeg is. Om die reden is het noodzakelijk dat het paard minimaal 18 uur voorafgaand het onderzoek vast. Dit vasten wordt op de kliniek begeleid, één van de redenen dat het paard in ieder geval een dag voor de gastroscopie ter observatie wordt opgenomen in de kliniek.