Wolfskiezen en ruinetanden

Wolfskiezen en ruinetanden

Wolfskiezen zijn een kleine kiesjes die zich, lang niet altijd overigens, vlak voor de eerste kies kunnen ontwikkelen. In veel gevallen worden deze kiesjes verwijderd omdat het problemen kan geven met de ligging van het bit, en dus in het werken. Soms ligt het kiesje verscholen onder het tandvlees en kan inventarisatie met behulp van röntgen uitkomst bieden. Bij ruinetanden wordt minder vaak ingegrepen omdat deze nauwelijks problemen geven, mede dankzij hun gunstiger ligging namelijk tussen de snijtanden en de eerste kies.