Gezelschapsdieren

De discipline die zich bezig houdt met afwijkingen aan het hart van uw huisdier heet cardiologie. Afwijkingen aan het hart kunnen op verschillende manieren aan het licht komen. Zo kan het zijn dat bij toeval een hartruisje wordt ontdekt, bijvoorbeeld tijdens een regulier klinisch onderzoek of de vaccinatie. Daarnaast kan het zijn dat de hond of de kat gezondheidsklachten vertoont die (kunnen) duiden op een hartprobleem. Veel geziene klachten bij hartproblemen zijn hoesten, benauwdheid, een dikkere buik en soms zelfs flauwtes. Er zijn echter genoeg hartafwijkingen waarbij vooral in het begin geen klachten merkbaar zijn. Vaak is er op dat moment al wel een ruisje hoorbaar bij het beluisteren van het hart, maar uw hond of kat oogt volkomen gezond. Wanneer een ruisje wordt waargenomen, of wanneer er klachten zij die kunnen duiden op een hartprobleem, is nader onderzoek geadviseerd.

Nader onderzoek is van belang om vast te stellen wat er precies aan de hand is met het hart, maar ook om te kijken of behandeling noodzakelijk is en welke behandeling in dat geval het beste is. Er zijn verschillende manieren om het hart te onderzoeken zoals het maken van röntgenfoto’s van de borstkas, echografie van het hart, ECG van het hart en bloedonderzoek. Al deze onderzoeken kunnen worden verzorgd op de kliniek in Klijndijk, waarbij het in sommige gevallen zo is dat uw dier (tijdelijk) wordt opgenomen. Op basis van de eerste bevindingen wordt in overleg met u bepaald welke vorm van aanvullend onderzoek nodig is om een diagnose, en evt. een behandeling in te stellen. Veel hartproblemen zijn met behulp van medicatie relatief goed te behandelen. Het welzijn en de kwaliteit van leven voor uw dier kan daardoor aanzienlijk verbeteren en in veel gevallen zelfs worden verlengd.