Gezelschapsdieren

Dermatologie is het specialisme dat zich bezig houdt met aandoeningen en afwijkingen aan de huid. Problemen aan de huid, het grootste orgaan van het dier, kunnen erg uiteenlopend zijn net als de symptomen die daarbij passen. Klachten van roodheid, jeuk, wondjes, een onaangename geur, bulten of zelfs kaalheid komen veel voor. Deze klachten zijn vervelend, onaangenaam en in veel gevallen zelfs pijnlijk voor het dier. In veel gevallen is (nader) onderzoek noodzakelijk.

Bij problemen van de huid volgt na een lichamelijk onderzoek meestal aanvullende diagnostiek. Afhankelijk van de klachten en de symptomen kan bijvoorbeeld een kleine hoeveelheid materiaal van de huid of vacht worden verzameld om te onderzoeken. In andere gevallen, zoals bij afwijkende huidstructuren of diktes, zal een kleine hoeveelheid weefsel (biopt) worden afgenomen om de aard en de oorzaak van de problematiek vast te stellen. Ook combinaties van verschillende onderzoeken zijn denkbaar, denk bijvoorbeeld aan het aanvullend doen van bloedonderzoek wat weer andere waardevolle informatie kan opleveren. Een aantal van deze onderzoeken kan ‘in huis’ worden verzorgd. De meeste monsters worden echter, afhankelijk van het type materiaal en het in te stellen onderzoek, extern onderzocht.