Gezelschapsdieren

Op de kliniek voor gezelschapsdieren in Klijndijk wordt naast eerstelijns, steeds meer tweedelijns zorg verleend.

Dit betekent dat u voor steeds meer specialistische behandelingen, -ingrepen en -operaties gebruik kunt maken van onze diensten, in plaats van te worden doorverwezen.

Dat is mooi, al kan dat er anderzijds voor zorgen dat er in Klijndijk minder ruimte is voor eerstelijns zorg zoals vaccinaties en ‘kleine’ ingrepen zoals een castratie of sterilisatie. In dat geval zullen wij u vragen uit te wijken naar één van de Arts&Dier vestigingen waar op dat moment wél voldoende ruimte is. Op die manier kan onze volledige aandacht en zorg worden gewaarborgd, terwijl wij onze kennis en kunde blijven uitbreiden om nóg meer voor u en uw dieren te kunnen betekenen.