Landbouwhuisdieren

Begeleiding van en service voor melkveebedrijven

Aan de hand van bedrijfsoverzichten kan de voortgang van het bedrijf samen met de veehouder worden geanalyseerd en worden uitslagen van onderzoeken besproken. Directe lijnen tussen veehouder en de vaste begeleidend dierenarts maakt snel inspelen op bedrijfsproblemen mogelijk en bevordert een effectieve samenwerking.