Landbouwhuisdieren

Advies en begeleiding

Tijdens de begeleiding wordt een rondgang over het bedrijf gemaakt waarbij alle varkens klinisch worden geïnspecteerd. Indien nodig worden medicijnen meegenomen en routinematige werkzaamheden zoals bloedafname uitgevoerd. Bij problemen op het gebied van de varkensgezondheid worden er adviezen gegeven.

De gezondheid van de varkens wordt ook middels een periodiek bloedonderzoek gemonitord. Veel voorkomende varkensziekten als PRRS, Circo en Mycoplasma, etc. kunnen hiermee worden aangetoond en (preventief) behandeld.

Regelmatig vindt de begeleiding plaats in samenwerking met de voerleverancier en slachterij. Gegevens over de varkens (technische kengetallen), de voeding en de slachtresultaten worden hierbij na de inspectie van de varkens in de stal besproken. Er worden bevindingen gerapporteerd en een plan van aanpak gemaakt om gezamenlijk tot verbeteringen te komen.

Elk jaar wordt er een bedrijfsgezondheidsplan door de erkende varkensdierenarts opgesteld. In dit plan wordt het antibioticumgebruik d.m.v. de dierdagdoseringen geëvalueerd en beschreven hoe dit kan worden verminderd.