Landbouwhuisdieren

Met een team van zeven erkende rundveedierenartsen zet Arts&Dier zich alle dagen in een betrokken en solide partner te zijn voor haar veehouders. Dit, door het leveren van hoogwaardige diergeneeskundige zorg maar ook door mee te denken over de diergezondheid en het diermanagement op de bedrijven die worden begeleid.

Begeleiding van en service voor melkveebedrijven
Aan de hand van bedrijfsoverzichten kan de voortgang van het bedrijf samen met de veehouder worden geanalyseerd en worden uitslagen van onderzoeken besproken. Directe lijnen tussen veehouder en de vaste begeleidend dierenarts maakt snel inspelen op bedrijfsproblemen mogelijk en bevordert een effectieve samenwerking. Bij de behandeling van individuele dier- en bedrijfsproblemen wordt gebruik gemaakt van moderne technieken zoals de kijkoperatie (laparoscopie) bij lebmaagverplaatsingen naar links. Om de kwaliteit van onze zorg hoog te houden volgen de dierenartsen regelmatig nascholing. Iedere dierenarts legt zich toe op een eigen kennisgebied om de kennis in huis zo breed mogelijk te hebben én houden.

Laboratorium
Arts&Dier heeft een eigen laboratorium om snel te kunnen acteren bij eventuele problematiek. Diverse onderzoeken op melk-, bloed- en mestmonsters kunnen door daartoe gecertificeerde medewerkers ‘in huis’ worden uitgevoerd. Overige onderzoeken worden veelal extern uitgevoerd, waarbij Arts&Dier onder andere gebruik maakt van de diensten van de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Visite(s) aanvragen
Visites voor dezelfde dag kunnen op werkdagen tussen 08.00-09.00 uur worden aangevraagd. Neem hiervoor bij voorkeur telefonisch contact op met de praktijk via 0591-513151. Voor spoedvisites en overige dringende zaken bereikt u Arts&Dier 24 uur per dag en 7 dagen per week.

(Medicijn)bestellingen
Medicijnbestellingen kunnen via de Koe-Apotheek worden gedaan, of telefonisch worden doorgegeven op werkdagen tussen 08.00 en 15.30 uur. Medicijnen kunnen door de dierenarts worden meegenomen naar de afspraak of opgehaald of thuisgebracht worden.