Landbouwhuisdieren

Arts&Dier heeft een eigen laboratorium, wat de gelegenheid biedt bij eventuele problematiek direct aanvullende diagnostiek uit te voeren. Diverse onderzoeken op melk-, bloed- en mestmonsters kunnen door daartoe gecertificeerde medewerkers ‘in huis’ worden uitgevoerd. Overige onderzoeken worden veelal extern uitgevoerd, waarbij Arts&Dier onder andere gebruik maakt van de diensten van de Gezondheidsdienst voor Dieren.

In huis kunnen op melkmonsters de verwekkers van uierontstekingen (BO) en de geschikte antibiotica ter behandeling (ABG) worden onderzocht. Uit bloed kunnen diverse bepalingen worden gedaan waaronder calcium- en CPK- bij liggende koeien, en IgG-antistoffen ter controle van biestopname bij kalveren. Tot slot kunnen ook mestmonsters, van zowel rundvee als kleine herkauwers en paarden, worden gecontroleerd op wormeieren. De mogelijkheid tot het ‘in huis’ uitvoeren zorgt ervoor dat de laboratoriumkosten voor die onderzoeken lager zijn, en de uitslag sneller beschikbaar is in vergelijking tot extern testen. Hierdoor kunnen uw koeien, kalveren of schapen of geiten, indien nodig, snel en gericht behandeld worden.

De uitslagen van de melkmonsters worden in een speciale, vertrouwelijke, database opgeslagen, waardoor een overzichtelijke bedrijfshistorie m.b.t. uiergezondheidsproblemen wordt opgebouwd.