Landbouwhuisdieren

Laboratorium

Arts&Dier heeft een eigen laboratorium, wat de gelegenheid biedt bij eventuele problematiek direct aanvullende diagnostiek uit te voeren. Diverse onderzoeken op melk-, bloed- en mestmonsters kunnen door daartoe gecertificeerde medewerkers ‘in huis’ worden uitgevoerd. Overige onderzoeken worden veelal extern uitgevoerd, waarbij Arts&Dier onder andere gebruik maakt van de diensten van de Gezondheidsdienst voor Dieren.