Paarden

De term chiropractie is afgeleid van de woorden cheir (hand) en praktos of praktikos (behandelen) en betekent dus letterlijk: “met de hand behandelen”. In de chiropractie wordt een manuele behandelmethode toegepast die voor mensen al sinds de 19e eeuw wordt gebruikt. Bij Arts&Dier bieden wij de chiropractie aan als een aanvulling op de reguliere diergeneeskunde. Er wordt gekeken naar het gehele dier, waarbij de relatie tussen wervelkolom en het zenuwstelsel een grote rol speelt. De behandeling is vooral gericht op het verhelpen van bewegingsbeperkingen.

Blokkades:
Een verminderde bewegelijkheid van een bepaalde wervel ten opzichte van een naastgelegen wervel kan aanleiding geven tot een ‘blokkade’. Deze blokkade is door middel van een ‘adjustment’ te corrigeren; dit is een snelle beweging met een kleine amplitude, volgend in de richting van het gewrichtsvlak.

Hals en rugproblematiek bij het paard:
Hals en rug problemen zijn tegenwoordig meer erkend bij paarden. Veelal wordt er voorafgaand aan een chiropractische behandeling een uitgebreid kreupelheidonderzoek verricht, omdat hals en rug problemen secundair kunnen optreden. Daarna en afhankelijk van de bevindingen, kan er binnen de kliniek gekozen worden uit verschillende technieken die meer inzicht bieden; te denken valt aan röntgenopnamen en/ of echografie. Omdat paarden een meester zijn in compenseren, kan het voorkomen dat na een chiropractische behandeling de ware kreupelheid bovenkomt en dient er na een behandeling (opnieuw) een kreupelheidonderzoek plaats te vinden.

Redenen voor een chiropractische behandeling kunnen er verscheidene zijn, zoals:

  • verminderd presteren en/ of overbelasting
  • bewegingsverlies na trauma
  • gedragsverandering: poetsen niet fijn vinden, staken met rijden, bokken
  • problemen in de hoofd-halshouding; o.a. moeite met stelling en buiging, nageeflijkheid
  • onderhoud van het paard; mobiliteit waarborging
  • onregelmatigheid
  • omspringen in galop, overkruisd galopperen
  • spierrelaxatie
  • etc.