Paarden

Onze paarden zijn topsporters. Breed inzetbaar, waarbij het maximale wordt gehaald uit talent en aanleg. Het opgeleid zijn voor en presterend in de spring-, dressuur-, aangespannen- of bijvoorbeeld eventingsport, maakt de dieren tot ware atleten. Management en begeleiding zijn, zeker wanneer er veel van het paard wordt gevraagd of wanneer het dier op topniveau presteert, daarbij enorm belangrijk en intensieve veterinaire begeleiding en hoogwaardige preventieve zorg horen daarbij.

Sportpaardenbegeleiding is werken aan gezondheid; de zorg voor het paard waarbij het draait om het vermijden van, en/ of het managen van blessures zodat het dier (in de toekomst) nog kan presteren.  Een team van vakmensen met elk hun eigen expertise is betrokken bij deze vorm van begeleiding zoals de ruiter, de trainer, de hoefsmid, de fysiotherapeut en de chiropractor, om een paar te noemen.  Alleen door de specifieke kennis en kunde van deze personen te bundelen kan een optimale vorm van begeleiding worden verzorgd.

Belangrijke voorwaarde voor een goede sportpaardenbegeleiding is wederzijds een hoge mate van betrokkenheid. Het onderhouden van nauwe contacten met het bedrijf en haar sportpaarden, een laagdrempelige benadering en het regelmatig bezoeken van de stallen zijn daarvan onderdeel, net als het frequent zien/ beoordelen van de paarden om een vinger aan de pols te kunnen houden. Met de meeste van de stallen waar Arts&Dier de sportpaardenbegeleiding voor haar rekening neemt, zijn vaste afspraken gemaakt voor wat betreft de stalbezoeken en de diensten waarvan gebruik wordt gemaakt. Neem contact op voor meer informatie, of vraag naar de mogelijkheden voor de begeleiding van uw paarden naar prestaties op topniveau.