Paarden

IRAP:
Is de nieuwste gewrichtsbehandeling bij het paard. Bij deze behandeling wordt bloed van de patiënt afgenomen en bewerkt zodat in een bepaald proces speciale eiwitten aangemaakt worden. IRAP-behandeling is gebaseerd op een verhoogde productie/ concentratie van lichaamseigen eiwitten. Voordat IRAP toegepast kan worden, heeft bovengenoemd proces ongeveer 24 uur tijd nodig. Eenmaal gebruiksklaar levert IRAP voldoende behandelmateriaal op om uw paard, indien nodig, meermaals te kunnen behandelen. Het materiaal wordt bij Arts&Dier opgeslagen voor een eventuele volgende behandeling.

PRP (= platet rich plasma) :
Is een kleine hoeveelheid plasma waarin zich een grote hoeveelheid bloedplaatjes bevind. Bloedplaatjes bevatten veel groeifactoren die weefsels helpen regenereren. Het wordt toegepast bij wonden, botgenezing en ook bij peesproblemen. Door PRP-behandeling toe te passen bij peesletsels activeer je het genezingsproces en verbetert de kwaliteit van het weefsel. Bij de productie van PRP wordt bloed afgenomen van de patiënt, waarna volgens een bepaalde procedure verwerkt. Het peesprobleem wordt met behulp van echografie in beeld gebracht en ingespoten.