Paarden

Een scopie is een onderzoek waarbij de binnenkant van de organen wordt bekeken. Dit gebeurt met een flexibele slang met een camera (een scoop). Er wordt gekeken naar afwijkingen, in sommige gevallen in combinatie met het afnemen van weefsel voor nader onderzoek. Via de mond of uterus, worden bijvoorbeeld de luchtwegen, maag of uterus onderzocht.

Lees hier meer over: