Paarden

Uit bloedonderzoek is veel informatie te halen en in de meeste gevallen wordt het aansluitend een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Bloedonderzoek kan erg specifiek, maar vaker breed worden ingezet. Dit, om een zo volledig mogelijk beeld van de verschillende waarden te krijgen wanneer een dier (mogelijk) iets mankeert.  Afhankelijk van de uitkomst van het bloedonderzoek en de eventueel afwijkend waarden kan een behandelplan worden opgesteld.

Andere redenen om bloedonderzoek te doen zijn aan- en verkoop van een paard, screening ten behoeve van export en dopingcontrole.  Bij aan- en verkoop wordt op verzoek bloed getest of in bewaring genomen, wat indien nodig op een later moment kan worden onderzocht. Afhankelijk van het exportland gaat worden, gelden specifieke invoereisen en die omvatten vaak bloed- en/ of swabonderzoek. In alle gevallen worden deze monsters extern getest, in speciaal daartoe gecertificeerde laboratoria. Ook wordt bloedonderzoek toegepast bij het testen op doping. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van ongeoorloofde middelen rondom de aan- en verkoop of tijdens het leveren van sportieve prestaties.